"W dziedzinie religii, jak i w polityce, ludzie przyjmują swoje wierzenia i przekonania z drugiej ręki, bez sprawdzenia. Przekazują im je autorytety, które same przyjęły je od innych, bez sprawdzenia. Innych, którzy nie odznaczyli się również umysłem krytycznym, i których opinia nie była wiele warta."

Mark Twain

 

Kim jesteśmy?

Jaki jest cel naszej egsystencji? Jaki jest sens Państwa narodzin? Gdzie znaleźć odpowiedź na te pytania?

Przyszłi Świat wydaje artykuły i broszury na te tematy i wiele innych. Nie mamy nic na sprzedaż, informacja nasza jest całkowicie bezpłatna i bez żadnego zaangażowania z Państwa strony.

Czy przekonania Państwa oparte są na prawdzie? Czy są one opiniami z drugiej ręki? Proszę zadać sobie trud sprawdzenia!