Święta Boże
2009
2010

Pascha *

08/04
29/03

Święto Przaśników

09-15/04
30/03-05/04

Zielone Święta

31/05
23/05

Dzień Pamiętny

19/09
09/09

Dzień Pojednania

28/09
18/09

Święto Szałasów

03-09/10
23-29/09

Ostatni Wielki Dzień

10/10
30/09

* Należy przestrzegać w przeddzień wieczorem. Wszystkie święja zaczynają się poprzedzającym je wieczorem (I Mojż. 1:5).